Tri brodska dizala u drugoj fazi montaže

04.07.2006
Tri brodska dizala u drugoj fazi montaže

Tri brodska dizala nalaze se u drugoj fazi montaže, od čega su dva hidraulična personalna proizvođača LUTZ na brodu MV LOGOS HOPE u Brodogradilištu Brodotrogir, a jedno je električno na brodu za prijevoz automobila NOV-436 u Brodogradilištu Uljanik istog proizvođača.

MV LOGOS HOPE rekonstrukcija je broda u putujuću knjižnicu, a za potrebe vertikalnog premještanja tereta projektanti su predvidjeli dva teretna dizala nosivosti 1000 kg koji povezuju dvije odnosno tri etaže. Puštanjem u pogon istih dizala realizirat će se ukupno četiri gradnje brodskih dizala u ovoj godini, dok se do kraja godine planira montaža još tri dizala u Brodogradilištu Uljanik čime bi se ponovila prošlogodišnja realizacija montaže čak deset brodskih dizala u Splitu, Rijeci i Puli.

Kontakti

Eurolift d.o.o.

Projektiranje, proizvodnja, ugradnja i održavanje Eurolift d.o.o.
Lokacija:51000 Rijeka E-mail: info@eurolift.hr
Tel: +385 51 226 317 Mob:+385 99 226 31 71

Download

Galerija

Testna slika