Modernizacija dizala

15.12.2006
Modernizacija dizala

Najčešći nedostaci na dizalima su neusklađenost dimenzija i građe kabine, nepostojanje potrebnih sigurnosnih kontakata u cijelokupnoj instalaciji dizala, nepropisna vrata kabine i voznog okna, kao i drugi sitni nedostaci. Da bi se otklonili osnovni nedostaci potrebno je izdvojiti manje novaca, no kako bi se dizalo kvalitetno moderniziralo potrebno je uložiti nešto veća sredstva za veće zahvate kao što su zamjena automatike upravljanja dizala, zamjena kabine ili pogonskog stroja. Veća ulaganja dugoročnije otklanjaju problem nedostataka i borbe s pravilnicima dok manja "krpanja" samo privremeno dovode dizalo u zadovoljavajuće stanje. Nedavno puštena u pogon dizala u Stambenim zgradama Zdravka Kučića 27 i Cavtatska 2 u Rijeci primjer su većeg remonta u kojima se vršila zamjena grupa upravljanja, pogonskog stroja i uređenje kabine i cijelokupne električne instalacije.

Više o modernizaciji dizala...

Kontakti

Eurolift d.o.o.

Projektiranje, proizvodnja, ugradnja i održavanje Eurolift d.o.o.
Lokacija:51000 Rijeka E-mail: info@eurolift.hr
Tel: +385 51 226 317 Mob:+385 99 226 31 71

Download

Galerija

Testna slika